Kuolleet ja loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin
 

Kuolleet ja loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin

Vuonna 2018 tieliikenteessä kuoli ensimmäisten ennakkotietojen mukaan 223 henkilöä, mutta määrä kasvaa todennäköisesti kuolinsyyrekisteriin perustuvissa tarkistuksissa. Poliisin tietoon tulleita loukkaantumisia oli 5286. Kuolleista 56 % oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Jalankulkijoiden osuus kuolleista oli 11 % ja pyöräilijöiden 10 %. Loukkaantuneista 54 % oli henkilöauton käyttäjiä. Vuonna 2018 jalankulkijoita ja pyöräilijöitä kuoli enankkotietojen mukaan edellisvuosia vähemmän, kun taas moottoripyöräilijöiden kuolemat lisääntyivät edellisestä vuodesta. Loukkaantumisista ovat vähentyneet eniten henkilöauton käyttäjien loukkaantumiset.

Tieto vakavista loukkaantumisista on käytössä vuosilta 2014 - 2017. Tieto perustuu poliisin ja sairaanhoidon hoitoilmoitusjärjestelmän (HILMO) tietojen yhdistelyyn. Vuonna 2017 poliisin tietoon tulleista loukkaantumisista vakavia oli 409 ja näistä loukkaantuneista 48 % oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Kun otetaan lisäksi huomioon ne vakavat loukkaantumiset, jotka eivät tulleet poliisin tietoon, mutta löytyvät sairaanhoidon hoitoilmoitusjärjestelmästä, vakavasti loukkaantui 829 henkilöä vuonna 2017, ja näistä 28 % oli pyöräilijöitä ja 32 % henkilöauton käyttäjiä.

Ennakkotietojen mukaan kuorma-autojen onnettomuuksissa kuoli 64 henkilöä ja linja-autojen onnettomuuksissa 7 henkilöä vuonna 2018. Vastaavat loukkaantuneiden määrät olivat 379 ja 124 henkilöä. Raskaan liikenteen onnettomuuksissa kuolleiden määrä on pysynyt likimain samalla tasolla viime vuosina ja loukkaantuneiden määrä on vähentynyt 13 % viidessä vuodessa. 

Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin

Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin vuosina 2011 - 2018. Lähde Tilastokeskus. 2018 ennakkotieto.
JalankulkijaPolkupyöräMopoMoottoripyöräHenkilöautoMuu autoMuu tienkäyttäjä
201141191028172166
201229197211472210
20133420524152167
201436273171211411
20153231220159179
201629265171501912
201727235131332413
20182114324143135

Poliisin tietoon tulleet loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin

Poliisin tietoon tulleet loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin 2012 - 2018. Lähde Tilastokeskus. 2018 ennakkotieto.
JalankulkijaPolkupyöräMopoMoottoripyöräHenkilöautoMuu autoMuu tienkäyttäjä
20125168227525163841482159
20134908167195043532439181
20144208266534963711428171
20154578006384943424430165
20164237095914283192384184
20173766564783913079417177
20183816894453832864338186
 

Poliisin tietoon tulleet vakavasti loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin

Poliisin tietoon tulleet vakavasti loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin 2014 - 2017. Lähde Tilastokeskus.
JalankulkijaPolkupyöräMopoMoottoripyöräHenkilöautoMuu autoMuu tienkäyttäjä
2014385847752553016
2015575346602192418
2016465450672081520
2017404040521972317

Vakavasti loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin, poliisin tietoon tulleet + hoitoilmoitukset

Vakavasti loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin, sisältäen sekä poliisin tietoon tulleet että vain hoitoilmoituksiin tulleet tapaukset. Lähde Tilastokeskus.
JalankulkijaPolkupyöräMopo tai moot-toripyöräHenkilöautoMuu autoMuu tienkäyttäjä
2014852981703143452
2015862751672662854
2016772641972602173
2017792291712672657
 

 

 

 

Raskaan liikenteen onnettomuuksissa kuolleet

Raskaan liikenteen onnettomuuksissa kuolleet. Lähde Tilastokeskus. 2018 ennakkotieto.
Osallisena kuorma-autoOsallisena linja-auto
20129913
2013709
20145910
2015649
2016737
20177410
2018647

Raskaan liikenteen onnettomuuksissa loukkaantuneet

Raskaan liikenteen onnettomuuksissa loukkaantuneet. Lähde Tilastokeskus.
Osallisena kuorma-autoOsallisena linja-auto
2012552202
2013487180
2014418159
2015428164
2016381137
2017374135
2018379124
 

Raskaan liikenteen onnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneet, poliisin tietoon tulleet onnettomuudet

Lähde Tilastokeskus.
Osallisena kuorma-autoOsallisena linja-auto
20145315
20153612
2016437
2017257

 

 
 
 

 

Sivu päivitetty 25.02.2019