Kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä tieliikenteessä suhteessa tavoitteeseen
 

Kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä tieliikenteessä suhteessa tavoitteeseen

Marraskuu 2018

Vuonna 2017 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 232 ihmistä. Tähän asti pienin kuolleiden määrä, 229 henkeä, koettiin vuonna 2014. Liikennekuolemien väheneminen on kuitenkin ollut puolittamistavoitteeseen nähden liian hidasta. Jos tavoitteeseen edettäisiin tasaisesti, kuolemia olisi pitänyt tapahtua vähintään 50 kpl vähemmän. Näyttää hyvin todennäköiseltä, että kuolemien puolittamistavoitetta vuoteen 2020 mennessä ei saavuteta. Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiset ovat vähentyneet tavoitteen mukaisesti. Vuonna 2017 kuolemat vähenivät eniten autojen kohtaamisonnettomuuksissa ja loukkaantumiset jalankulku-, polkupyörä- ja mopo-onnettomuuksissa. Vuonna 2018 tammi-lokakuussa liikennekuolemia on ennakkotietojen perusteella tapahtunut jotakuinkin yhtä paljon kuin vuonna 2017.

Vakavista loukkaantumisista on sairaaloiden ja poliisin tilastojen yhdistämiseen perustuva tieto vuosilta 2014–2016. Tieliikenteessä on loukkaantunut vakavasti näinä vuosina noin 900 henkilöä vuodessa. Auton käyttäjien vakavat loukkaantumiset ovat vähentyneet tällä tarkastelujaksolla, samoin työikäisen väestön vakavat loukkaantumiset. Nuorten, iäkkäiden, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja mopoilijoiden vakavat loukkaantumiset eivät ole vähentyneet.

Liikennevakuutuksesta korvatuissa vahingoissa vammautui noin 23500 henkilöä vuonna 2016. Vammautuneiden määrä on pysynyt jokseenkin samana 2010-luvulla, eli kehitys on erilaista kuin poliisin tietoon tulleilla loukkaantumisilla.

 

Tieliikenteessä kuolleet ja tavoite

Tieliikenteessä kuolleet vuosina 2005 - 2017 ja tavoite vuoteen 2020. Lähde Tilastokeskus.
2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Kuolleet379336380344279272292255258229270258232nullnullnull
Tavoitenullnullnullnullnull272258245231218204190177163150136

Tieliikenteessä loukkaantuneet ja tavoite

Vuosina 2005 - 2017 poliisin tietoon tulleet tieliikenteessä loukkaantuneet ja tavoite vuoteen 2020
2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Loukkaantuneet8983858084468513805776737931708866816705640859115559nullnullnull
Tavoitenullnullnullnullnull76737480728870966904671265196326613559425750
 

Vakavasti loukkaantuneet

Tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneet vuosina 2014 - 2016. Lähde Tilastokeskus.
201420152016
Poliisin tietoon tulleet519477460
Vain hoitoilmoitusaineisto434399432

Liikennekuolemien kertymä vuoden alusta, 2013 - 2018

Liikennekuolemien kertymä vuoden alusta, vuodet 2013 - 2018. Lähde Tilastokeskus.
123456789101112
20132026436088118156178195208240258
2014173144567296126148168186204229
201518335278100118140178201230252270
20161736496789113141170193220242258
20171130507096116143158173198218232
2018202942597991118140159185nullnull
 

Tavoite: Vuonna 2020 tieliikenteessä kuolee enintään 136 henkilöä

EU on asettanut liikenneturvallisuustavoitteeksi tieliikennekuolemien määrän puolittamisen vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Tämän pohjalta Suomessa on asetettu tavoitteeksi, että vuonna 2020 tieliikenteessä kuolee enintään 136 henkilöä. Jotta vuoden 2020 tavoitetta lähestyttäisiin tasaisesti, kuolemia olisi pitänyt tapahtua noin 50 vähemmän vuonna 2017.

Myös Euroopan Unionin tasolla ollaan jäljessä kuolemien puolittamistavoitteesta. Vuonna 2010 EU-maiden tieliikenteessä kuoli 31500 henkeä ja vuonna 2017 noin 25250 henkeä. Kun kuolleiden määrä suhteutetaan asukaslukuun, Suomi sijoittuu EU-maiden vertailussa keskijoukkoon.

Tieliikenteessä kuolleet suhteessa asukaslukuun vuonna 2017 EU-maissa

 

 

 

Sivu päivitetty 22.11.2018