Liikenneonnettomuuksista aiheutuneet taloudelliset vahingot ja niiden yksikköhinnat
 

Liikenneonnettomuuksista aiheutuneet taloudelliset vahingot ja niiden yksikköhinnat

Tieliikenneonnettomuuksien yksikköhintoja päivitettiin vuonna 2016 tehdyssä tutkimuksessa. Tieliikennekuoleman yksikköarvo on tulosten mukaan 2,77 milj. euroa, vakavan loukkaantumisen yksikköarvo on 0,79 milj. euroa ja lievän loukkaantumisen yksikköarvo on 34 000 euroa (vuoden 2015 hinnoissa). Lievien ja vakavien loukkaantumisten painotettu yksikköarvo on 93 000 euroa

Näitä yksikköarvoja käyttäen kuolemien ja loukkaantumisten yhteenlaskettu yhteiskuntataloudellinen kustannus oli 1,5 mrd € vuonna 2017 ja ennakkotietojen perusteella noin 1,1 mrd € vuonna 2018. Kustannus pieneni edellisvuodesta, koska sekä kuolemat että loukkaantumiset vähenivät.

Yksikköarvoihin sisältyy sekä reaalitaloudellisia kustannuksia että yksilön hyvinvoinnin heikkenemisen arvostus muutettuna rahaksi. Reaalitaloudellisia kustannuseriä ovat mm. poliisin, pelastustoimen ja sairaanhoidon kustannukset, kuntoutus ja yksilön työpanoksen menetys. Yksilön aineellisen hyvinvoinnin menetyksen arvostus mittaa ansioiden ja kulutuksen menetystä ja yksilön aineettoman hyvinvoinnin menetys elämän ja terveyden arvostusta. Hyvinvoinnin menetyksen osuus liikennekuoleman yksikköarvosta on 94 % ja osuus loukkaantumisen yksikköarvosta 54 %.

Liikennevakuutuksesta korvattiin noin 95000 liikennevahinkoa vuonna 2017. Näistä arvioidaan maksettavan korvauksia yhteensä 427 miljoonaa euroa.

Onnettomuuskustannukset milj. €

Poliisin tietoon tulleiden kuolemien ja loukkaantumisten laskennallinen onnettomuuskustannus, miljoonaa euroa.
2012201320142015201620172018
Kuolleet706714634747714658617
Vakavasti loukkaantuneet412379365325
Lievästi loukkaantuneet213204188178
Loukkaantuneet, vakavuustieto puuttuu660623493
 

 

Sivu päivitetty 26.02.2019