Liikennesuoritteen kehitys
 

Liikennesuoritteen kehitys

Vuonna 2017 autoilla ajettiin noin 50 mrd km, mikä on jokeenkin yuhtä paljon kuin vuonna 2016. Nämä luvut eivät ole vertailukelposia aikaisempien tietojen kanssa, koska laskentatapa on muuttunut. Maanteiden liikennesuorite kasvoi 1,4 % vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016. Tieto maanteiden liikennesuoritteesta perustuu liikennelaskentoihin ja on siksi varsin luotettava tieto. Maanteillä henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu liikennesuorite kasvoi 1,3 % ja kuorma-autojen liikennesuorite 2,5 %.

Pääteillä liikenne on lisääntynyt vuonna 2018 noin 1 % edellisvuodesta. 

Vuoden 2016 liikkumista kuvaavan henkilöliikennetutkimuksen mukaan jalankulun ja pyöräilyn matkojen määrä ja liikennesuorite olivat likimain samalla tasolla kuin vuonna 2012. Helsingissä ja Tampereella pyöräily on lisääntynyt 2010-luvulla kaupunkien omien seurantojen mukaan.

Autoliikenteen suorite

Autoliikenteen suorite vuosina 2012 - 2017. Lähde Liikenneviraston tietilasto. Vuonna 2016 tilastointi muuttui.
201220132014201520162017
Henkilö- ja pakettiautot505005040050705512804623346226
Kuorma-autot315531903295328534933370
Linja-autot580580580580635630

 

 

 

Sivu päivitetty 26.02.2019