Tieliikenneonnettomuuksien tilastolähteitä ja määritelmiä
 

Tieliikenneonnettomuuksien tilastolähteitä ja määritelmiä

Määritelmät

Tieliikenneonnettomuus tarkoittaa henkilö- tai omaisuusvahinkoon johtanutta tapahtumaa, joka on tapahtunut tieliikennelain mukaan yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo. Tieliikennelaissa määriteltyjen ajoneuvojen lisäksi osallisiksi kulkuneuvoiksi luetaan myös raitiovaunu sekä juna tasoristeysonnettomuuksissa. Jalankulkijan kaatuminen ei ole liikenneonnettomuus, polkupyörällä (=ajoneuvo) kaatuminen on.

Tieliikenneonnettomuudessa kuollut tarkoittaa henkilöä, joka on kuollut onnettomuuden seurauksena 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta, poislukien sairaskohtauksiin kuolleet.

Tieliikenneonnettomuudessa loukkaantunut tarkoittaa henkilöä, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai tarkkailua sairaalassa, hoitoa kotona (sairauslomaa) tai operatiivista hoitoa, esimerkiksi tikkejä. Jos henkilö on saanut mustelmia, naarmuja tai muuta sellaista, joista ei aiheudu edellä mainittua hoitoa, häntä ei katsota loukkaantuneeksi.

Tieliikenneonnettomuudessa vakavasti loukkaantunut tarkoittaa henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai tarkkailua hoitolaitoksessa ja on hakeutunut hoidettavaksi kuuden vuorokauden sisällä onnettomuudesta ja on saanut vamman tai vammoja jotka on AIS-vakavuusluokituksen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine) mukaisesti luokiteltu vakaviksi (vakavimman vamman AIS-arvo vähintään 3, eli MAIS3+).

Tietolähteet

Tilastokeskus ylläpitää Suomen virallista tilastoa. Virallisen tilaston tiedot liikenneonnettomuuksista perustuvat poliisin kirjaamiin onnettomuuksiin. Virallisen tilaston tiedot tieliikennekuolemista tarkistetaan vuosittain kuolinsyytiedoista. Virallisen tilaston tieto tieliikenteessä loukkaantuneista perustuu poliisin kirjaukseen. Viralliseen tilastoon tulevat vain ne loukkaantumiset, jotka tulevat poliisin tietoon. On arvioitu, että tämä on noin 20 % tieliikenteessä loukkaantuneista.

Tieto vakavista loukkaantumisista yhdistetään poliisilta saatuihin tietoihin sairaanhoidon hoitoilmoitusjärjestelmästä (HILMO) henkilötunnuksen perusteella. Tämä yhdistäminen on tehty vuoden 2014 onnettomuuksista alkaen ja se tehdään noin vuoden viiveellä.

Virallisesta tilastosta puuttuvat ne vakavat loukkaantumiset, joissa poliisi ei ole ollut paikalla. Tilastokeskus on kuitenkin julkaissut epävirallisen tiedon sellaisten vakavien loukkaantumisten määrästä vuosina 2014–2015, jotka löytyvät sairaanhoidon hoitoilmoitusjärjestelmästä, joissa vamman syyksi on merkitty tieliikenneonnettomuus ja jotka eivät yhdistyneet poliisin onnettomuustietoihin.

Liikenneviraston onnettomuusrekisteri kattaa poliisin kirjaamat onnettomuudet Manner-Suomessa. Tilastokeskus ylläpitää sitä, ja sen tietosisältö on pääasiassa sama kuin Tilastokeskuksen ylläpitämän virallisen tilaston. Liikenneviraston onnettomuusrekisterissä onnettomuuksiin yhdistetään sijainnin perusteella tierekisterin tietoja.

Muita liikenneonnettomuustietojen lähteitä ovat Onnettomuustutkintakeskus OTIn ylläpitämät tiedot tutkijalautakuntien tutkimista onnettomuuksista ja liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista, sekä pelastustoimen PRONTO-järjestelmä.

 

 

 

Sivu päivitetty 23.10.2017