Tieverkon kunto
 

Tieverkon kunto

Suomen tieverkko on rapistunut sen kunnossapitoon osoitetun niukan rahoituksen seurauksena. Liikennesuoritteesta noin 9 % kulkee huonokuntoisella tieverkolla. Päällysteiden ja tiemerkintöjen ylläpitoon on käytetty vuosina 2007–2016 vuosittain 120–140 miljoonaa euroa, millä on saatu vuodesta riippuen 2000-3500 kilometrin pituinen päällystysohjelma. Liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen on myönnetty lisärahoitusta vuosille 2016–2018. Korjausvelkaohjelmassa on 188 maantiekohdetta, kustannusarvioltaan yhteensä 325 milj. euroa.  Vuonna 2018 päällystetään noin 3000 km maanteitä. 

Ajosuuntien rakenteellinen erottelu keskikaiteilla on tehokas tapa ehkäistä kohtaamisonnettomuuksia. Ruotsin ja Suomen liikenneturvallisuuden vertailussa on havaittu, että yksi syy Suomen Ruotsia heikompaan turvallisuuteen on se, että Suomen liikennesuoritteesta suuri osa kertyy teiltä, joilla ajosuuntia ei ole eroteltu keskialueella tai -kaiteella. Vuonna 2017 maanteiden liikennesuoritteesta noin 30 % ajettiin ajosuunniltaan erotetuilla teillä. Tämä osuus kasvaa jonkin verran lähivuosina, kun tiehankkeet Mikkeli-Juva ja Lahden eteläinen kehätie valmistuvat.

Vuonna 2017 liikennekuolemista 72 % ja poliisin tietoon tulleista loukkaantumisista 58 % tapahtui maanteillä. Kuolemat vähenivät eniten pääteillä. Loukkaantumiset ovat viime vuosina vähentyneet sekä teillä että kaduilla, eniten alemmalla maantieverkolla.

Kuolleet teillä ja kaduilla

Kuolleet teillä ja kaduilla. Lähde Tilastokeskus. 2017 ennakkotieto.
PäätieMuu maantieKatuYksityistie tai -alue
2012136624017
2013119744619
2014104614618
2015117894717
2016110854023
201791754224

Loukkaantuneet teillä ja kaduilla

Poliisin tietoon tulleet loukkaantuneet teillä ja kaduilla. Lähde Tilastokeskus. Vuosi 2017 ennakkotieto.
PäätieMuu maantieKatuYksityistie tai -alue
20121814,02182,02710,0381,0
20131706,02036,02583,0354,0
20141749,02115,02512,0329,0
20151698,01984,02425,0295,0
20161599,01680,02303,0306,0
2017153816602089271

 

 

 

Sivu päivitetty 02.08.2018