Tieverkon kunto
 

Tieverkon kunto

Suomen tieverkko on rapistunut sen kunnossapitoon osoitetun niukan rahoituksen seurauksena. Liikennesuoritteesta noin 9 % kulkee huonokuntoisella tieverkolla. Päällysteiden ja tiemerkintöjen ylläpitoon on käytetty vuosina 2007–2018 vuosittain 120–140 miljoonaa euroa, millä on saatu vuodesta riippuen 2000-3500 kilometrin pituinen päällystysohjelma. Liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen myönnettiin lisärahoitusta vuosille 2016–2018. Korjausvelkaohjelmassa oli 188 maantiekohdetta, kustannusarvioltaan yhteensä 325 milj. euroa. Lisärahoituksella kyettiin pysäyttämään korjausvelan kasvu, mutta ei parantamaan olennaisesti teiden kuntoa aiempaan verrattuna.

Kesän 2018 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen mukaan yksityishenkilöistä 38 % oli tyytymättömiä maanteiden tilaan ja kuntoon. Tyytyväisiä oli 35 %. Tyytymättömien osuus on kasvanut voimakkaasti 2010-luvulla: vuonna 2010 tyytymättömiä oli noin 10 % yksityishenkilöistä. Kielteisemmät arviot annettiin seutu- ja yhdysteistä, joiden kuntoon yli puolet vastaajista oli tyytymättömiä.

Ajosuuntien rakenteellinen erottelu keskikaiteilla on tehokas tapa ehkäistä kohtaamisonnettomuuksia. Ruotsin ja Suomen liikenneturvallisuuden vertailussa on havaittu, että yksi syy Suomen Ruotsia heikompaan turvallisuuteen on se, että Suomen liikennesuoritteesta suuri osa kertyy teiltä, joilla ajosuuntia ei ole eroteltu keskialueella tai -kaiteella. Vuonna 2017 maanteiden liikennesuoritteesta noin 30 % ajettiin ajosuunniltaan erotetuilla teillä. Tämä osuus kasvaa jonkin verran lähivuosina, kun tiehankkeet Mikkeli-Juva ja Lahden eteläinen kehätie valmistuvat.

Vuonna 2018 liikennekuolemista 80 % ja poliisin tietoon tulleista loukkaantumisista 58 % tapahtui maanteillä. Kuolemien määrä kasvoi pääteillä ja väheni muilla maanteillä. Loukkaantumiset ovat viime vuosina vähentyneet eniten kaduilla.

Kuolleet teillä ja kaduilla

Kuolleet teillä ja kaduilla. Lähde Tilastokeskus. 2018 ennakkotieto.
PäätieMuu maantieKatuYksityistie tai -alue
2012136624017
2013119744619
2014104614618
2015117894717
2016110854023
201790774427
2018108703213

Loukkaantuneet teillä ja kaduilla

Poliisin tietoon tulleet loukkaantuneet teillä ja kaduilla. Lähde Tilastokeskus. Vuosi 2018 ennakkotieto.
PäätieMuu maantieKatuYksityistie tai -alue
2012181421822710381
2013170620362583354
2014174921152512329
2015169819842425295
2016159916802303306
2017150316732127270
2018148215861952263

 

 

 

Sivu päivitetty 26.02.2019