Ensirekisteröidyt käyttövoimittain
 

Ensirekisteröidyt henkilöautot käyttövoimittain

Manner-Suomessa ensirekisteröitiin vuoden 2019 tammi-marraskuussa lähes 106 000 henkilöautoa. Tämä on noin 7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018 vastaavana ajankohtana, jolloin ensirekisteröitiin 114 341 henkilöautoa. Tammi-marraskuussa 2019 ensirekisteröidyt käyttövoimat jakautuivat seuraavasti:

Ensirekisteröidyt henkilöautot käyttövoimittain tammi-marraskuussa 2019

Määrä
Bensiini76790
Diesel20381
Sähkö1740
Kaasu1913
Ladattavat hybridit5159

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista

Suomen kansallisessa ohjelmassa koskien liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkkoa esitetään, että kaikki Suomessa myytävät uudet autot olisivat vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntämiseen soveltuvia jo vuonna 2030. Vuoden 2020 välitavoitteena on, että 20 prosenttia uusista henkilö- ja pakettiautoista voisi kulkea jollakin vaihtoehtoisella käyttövoimalla ja vuoden 2025 tavoitteena on 50 prosentin osuus eli puolet kaikista uusista henkilö- ja pakettiautoista. Tavoitteeseen lasketaan mukaan autot, jotka voivat hyödyntää käyttövoimanaan joko sähköä, vetyä, maa-/biokaasua ja/tai nestemäisiä biopolttoaineita myös korkeina pitoisuuksina.

Alla vaihtoehtoisiin käyttövoimiin on laskettu täyssähköautot, maa-/biokaasulla toimivat autot ja ladattavat hybridit sekä vetyautot ja korkeaseosetanoliautot (flexfuel). Vety- ja flexfuel-autoja ei tosin ole ensirekisteröity tarkasteluvuosina. Vaihtoehtoisia käyttövoimia on muitakin, esimerkiksi uusiutuva diesel, mutta sitä ei ole huomioitu tässä, koska se ei vaadi uutta ajoneuvokalustoa.

Tammi-marraskuussa 2019 ensirekisteröitiin 8 812 vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivaa henkilöautoa. Nämä jakautuivat 1 740 täyssähköautoon, 5 159 ladattavaan hybridiin ja 1 913 kaasuautoon. Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus kaikista henkilöautojen ensirekisteröinneistä oli noin 8,3 %.

Vuonna 2018 vastaavana ajankohtana ensirekisteröitiin 6 502 vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävää henkilöautoa. Nämä jakautuivat 691 täyssähköautoon, 1 141 kaasuautoon ja 4 670 ladattavaan hybridiin. Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus oli tällöin noin 5,7 %

Kaasukäyttöisten henkilöautojen määrän kiihtyvä kasvu hidastui loppuvuodesta 2018 ja alkuvuodesta 2019, johtuen pääosin saatavuuden hetkellisestä rajallisuudesta uusien WLTP-päästörajojen käyttöönoton takia. Kasvu on jatkunut jälleen kiihtyvänä vuoden 2019 jälkipuoliskolla. Sähkökäyttöisten henkilöautojen (täyssähköautot ja ladattavat hybridit) osalta ajoneuvokannan kasvu on jatkunut kiihtyvänä. Uusien flexfuel-käyttöisten autojen myynti on puolestaan loppunut käytännössä kokonaan.

Ensirekisteröidyt täyssähköautot, ladattavat hybridit ja kaasuautot

1/20182/20183/20184/20185/20186/20187/20188/20189/201810/201811/201812/20181/20192/20193/20194/20195/20196/20197/20198/20199/201910/201911/2019
Täyssähkö3637102664368386883589285107127239190932391681512627391
Ladattavat hybridit486351472523603442388441247369348262515361460394400274251430474832768
Kaasu10275118124153173130216271492026103695190270257243237276273

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien henkilöautojen ensirekisteröintien osuus kaikista henkilöautojen ensirekisteröinneistä on Suomessa vielä melko vähäinen. Niiden osuus on kuitenkin selkeässä kasvussa.

Vuonna 2018 vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien osuus kaikista henkilöautojen ensirekisteröinneistä oli noin 5,7 %. Vuonna 2017 vastaava osuus oli noin 2,9 % ja vuonna 2016 noin 1,4 %.

Ensirekisteröidyt henkilöautot käyttövoimittain 2018

Sarake 1
Bensiini84700
Diesel28936
Sähkö776
Kaasu1161
Ladattavat hybridit4932

Ensirekisteröidyt henkilöautot käyttövoimittain 2017

Sarake 1
Bensiini79034
Diesel36064
Sähkö502
Kaasu433
Ladattavat hybridit2553
Flexfuel1
 

Lisätietoa

Käyttövoimatilastot saatavissa Traficomin tilastotietokannassa

Tietoa vaihtoehtoisista käyttövoimista Aja vaihtoehtoa -sivustolla

Kartogrammeja Traficomin tilastoista

 
 

 

Sivu päivitetty 12.12.2019