Hiilidioksidipäästöt
 

Hiilidioksidipäästöt

Tällä hetkellä ei ole olemassa tekniikkaa hiilidioksidin poistamiseksi pakokaasuista. Hiilidioksidipäästön määrä on suorassa suhteessa käytetyn polttoaineen määrään ja laatuun. Polttoaineen kulutukseen vaikuttavat muun muassa ajoneuvon paino, aerodynaamiset ominaisuudet ja renkaiden kitkaominaisuudet sekä moottorin hyötysuhde. Myös ajotavalla on merkitystä ja taloudellinen, polttoaineitta säästävä ajotapa vähentää samalla ajoneuvon CO2-päästöjä. Lisäksi päästöjä voidaan vähentää esimerkiksi suosimalla vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntäviä autoja.

Uusien henkilöautojen päästömittaustapa muuttuu vähitellen vuoteen 2021 mennessä. Siirtymäaikana uusille henkilöautoille ilmoitetaan sekä vanhan että uuden mittaustavan mukaiset CO2-päästöt ajoneuvoliikennerekisteriin. Mittaustavan muutos ei vaikuta jo olemassa olevaan autokantaan. Mittaustavassa siirrytään ns. NEDC-menetelmästä WLTP-menetelmään. Valtaosassa autoja uusi päästöjen mittaustapa johtaa totuttua suurempiin valmistajan ilmoittamiin CO2-arvoihin, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että kulutus tai päästöt olisivat lisääntyneet. WLTP-menetelmä on perusteellisempi ja pitkäkestoisempi ja antaa paremman kuvan nykytilanteesta kuin NEDC. Vanhan ja uuden mittaustavan päästö- ja kulutuslukemia ei pidäkään täten verrata keskenään. Päästömittaustavan muutoksesta voit lukea lisää täältä.

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt

Suomen ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana noin kolmanneksella. Vuonna 2007 hiilidioksidipäästöjen keskiarvo oli 177,4 g/km, kun vuonna 2017 vastaava luku oli 118,8 g/km. Tammi-syyskuussa 2018 ensirekisteröityjen henkilöautojen hiilidioksidipäästö oli keskimäärin 116,8 g/km.

Ensirekisteröityjen henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä koskeva tavoite on, että Suomessa myytävien uusien henkilöautojen ominaispäästöt vuonna 2020 ovat lähellä EU-tavoitetta 95 g/km. Tavoite on autonvalmistajakohtainen ja koskee kaikkia valmistajan EU- ja ETA-markkinoille toimittamia ajoneuvoja. Vuoteen 2020 asetetun tavoitteen saavuttamiseksi ensirekisteröityjen henkilöautojen ominaispäästöjen tulisi pienentyä Suomessa keskimäärin 5,5 grammaa vuodessa. Vuosina 2010-2017 päästöt ovat alentuneet 4,4 gramman vuosivauhtia. Vaikka päästöt ovat laskeneet, vuosien 2016 ja 2017 aikana ns. tavoiteurasta on kuitenkin jääty jälkeen.

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Yhteensä179,26177,36163,1157,3149,6144,8139,7132,4128,4123,6120,6118,8nullnullnull
Bensiini180,02178,93166,5157,2149,5143,9138,8131,3127,2122,8120,1118,5nullnullnull
Diesel175,9173,11159,5157,5149,6145,7141,2134,7130,4126,7124,5126,2nullnullnull
Tavoite 2020nullnullnullnull149,6144,1138,7133,2127,8122,3116,8111,4105,9100,595

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt kuukausittain

1/172/173/174/175/176/177/178/179/1710/1711/1712/171/182/183/184/185/186/187/188/189/1810/1811/18
Yhteensä120,7119,6119,7119,2118,5117,8117,7118,3118,5118,6117,6117,9117,6117,1115,2115,2115,1117,1117,7118,6118,9119,3119,4
Bensiini120,3118,5119,0118,9118,2116,7117,4118,1118,9119,5118,5118,1118,1117,4116,3116,4116,3118,0118,8120,3120,1121,0120,7
Diesel125,5125,7126,5125,5125,0126,6126,3126,5127,0126,2126,9128,5128,0129,9128,7129,2129,3130,0130,8130,8132,6131,2133,0

EU-maiden keskiarvo uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöille oli vuonna 2017 118,5 g/km.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2009/443/EY päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille (henkilöautojen sitova CO2-raja-arvo) tuli voimaan kesäkuussa 2009. Asetuksen tavoitteena on saada uuden autokannan keskimääräiset CO2-päästöt 120-130 g/km tasolle vuoteen 2015 mennessä ja 95 g/km tasolle vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2015 tavoite saavutettiin Suomessa. Suomessa henkilöautojen CO2-päästöjä on pyritty vähentämään mm. autoverotuksen kautta. Autovero on porrastettu auton ominaispäästöjen mukaisesti (CO2/g/km).

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen CO2-päästö oli vuoden 2017 lopussa 160,0 g/km. Vuonna 2016 vastaava luku oli 162,3 g/km, joten vähennystä edellisvuoteen on tullut hieman. Vuoteen 2015 nähden vähennystä on tullut lähes kolmen prosentin verran, jolloin liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen CO2-päästö oli 164,6 g/km. Suurimmat keskimääräiset hiilidioksidipäästöt liikennekäytössä olevilla henkilöautoilla olivat vuoden 2017 lopussa Pohjois-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Vastaavasti pienimmät päästöt olivat Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt

Tilanne kunkin vuoden lopussa.
20132014201520162017
Liikennekäytössä olevien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt169,3167,1164,8162,3160,0
 

 

Sivu päivitetty 16.01.2019