Hiilidioksidipäästöt
 

Hiilidioksidipäästöt

Tällä hetkellä ei ole olemassa tekniikkaa hiilidioksidin poistamiseksi pakokaasuista. Hiilidioksidipäästön määrä on suorassa suhteessa käytetyn polttoaineen määrään ja laatuun. Polttoaineen kulutukseen vaikuttavat muun muassa ajoneuvon paino, aerodynaamiset ominaisuudet ja renkaiden ominaisuudet sekä moottorin hyötysuhde. Myös ajotavalla on merkitystä ja taloudellinen, polttoaineitta säästävä ajotapa vähentää samalla ajoneuvon CO2-päästöjä. Lisäksi tieliikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää esimerkiksi suosimalla vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntäviä autoja.

Uusien henkilöautojen päästömittaustapa muuttuu vähitellen vuoteen 2021 mennessä. Mittaustavan muutos ei vaikuta jo olemassa olevaan autokantaan. Ensimmäiset henkilöautot, joilla on uuden mittaustavan mukaiset päästöarvot, tulivat liikenteeseen loppuvuodesta 2017.

Mittaustavassa siirrytään vanhasta NEDC (New European Driving Cycle) -menetelmästä uuteen WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) -menetelmään. Siirtymäaikana uusille henkilöautoille ilmoitetaan rekisteriin sekä vanhan että uuden mittaustavan mukaiset CO2-päästöt. Mittaustavan muutoksen syynä on, että uudella menetelmällä saadaan tarkemmat laskelmat auton polttoaineen kulutuksesta ja päästöistä, jolloin testitulokset vastaavat entistä paremmin liikenteessä toteutuvia päästöjä. NEDC ja WLTP ovat testimenetelminä luonteeltaan ja sisällöltään erilaisia, minkä vuoksi näillä mitattuja päästöarvoja ei voi suoraan verrata keskenään. Valtaosassa autoja uusi mittaustapa johtaa totuttua suurempiin valmistajan ilmoittamiin CO2-arvoihin, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että päästöt olisivat todellisessa liikenteessä lisääntyneet. Uusi WLTP-menetelmä on perusteellisempi ja pitkäkestoisempi, minkä myötä se antaa paremman kuvan todellisista päästöistä liikenteessä. Päästömittaustavan muutoksesta ja päästömittaustapojen eroista löytyy tarkempaa tietoa täältä.

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2018 noin 117,4 g/km (NEDC). Ne ovat vähentyneet vuosina 2008-2018 noin 28 prosentilla.

Ensirekisteröityjen henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä koskeva tavoite on, että Suomessa myytävien uusien henkilöautojen keskimääräiset ominaispäästöt vuonna 2020 ovat lähellä EU-tavoitetta 95 g/km (NEDC). EU:n asettama keskimääräinen tavoite on autonvalmistajakohtainen ja koskee kaikkia valmistajan EU- ja ETA-markkinoille toimittamia henkilöautoja. EU:ssa on valmisteltu myös uusia henkilöautojen CO2-tavoitteita vuosille 2025 ja 2030 ja ne ovat parhaillaan parlamentin käsittelyssä.

Alla olevassa kuvaajassa on seurattu henkilöautojen keskimääräisen hiilidioksidipäästön kehittymisestä ns. vanhan NEDC-mittaustavan mukaisesti. Päästömittaustavan muuttumisesta johtuen siirtymäaikana osa autoista on testattu vanhalla ja osa uudella menetelmällä. Uudella menetelmällä testatuille autoille on laskettu vertailun vuoksi vanhaa menetelmää vastaava arvo (ns. laskennallinen NEDC-arvo). Vuoden 2018 osalta keskipäästön laskenta perustuukin sekä mitattuihin että laskennallisiin NEDC-arvoihin.

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt Suomessa (NEDC)

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö vanhan NEDC-päästömittaustavan mukaisesti. Päästömittausmenetelmän muuttumisesta johtuen, vuoden 2018 luku perustuu sekä mitattuihin että laskennallisiin NEDC-arvoihin.
2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Yhteensä178,6179,2178,6178,4179,8179,5179,3177,4163,1157,3149,6144,8139,7132,4128,4123,6120,6118,8117,4
Bensiini183,0182,5180,9180,3181,8180,9180,0178,9166,5157,2149,5143,9138,8131,3127,2122,8120,1118,5118,5
Diesel158,5159,9164,6166,7167,7172,1175,9173,1159,5157,5149,6145,7141,2134,7130,4126,7124,5126,2130,4

EU-maiden keskiarvo uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöille oli vuonna 2017 noin 118,5 g/km.

Suomessa henkilöautojen CO2-päästöjä on pyritty vähentämään mm. auto- ja ajoneuvoverotuksen kautta. Autovero ja ajoneuvoveron perusvero on porrastettu auton ominaispäästöjen (CO2 g/km) mukaisesti.

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen CO2-päästö oli vuoden 2018 lopussa 157,6 g/km (NEDC). Vuoden 2017 lopussa vastaava luku oli 160,0 g/km. Keskipäästö on pienentynyt viime vuosina hieman vuosittain.

Suurimmat keskimääräiset hiilidioksidipäästöt liikennekäytössä olevilla henkilöautoilla olivat vuoden 2018 lopussa Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla. Vastaavasti pienimmät keskipäästöt olivat Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt Suomessa (NEDC)

Tilanne kunkin vuoden lopussa.
201320142015201620172018
Liikennekäytössä olevien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt169,3167,1164,8162,3160,0157,6
 

 

Sivu päivitetty 12.03.2019