Vaihtoehtoiset käyttövoimat
 

Vaihtoehtoiset käyttövoimat

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien henkilöautojen ensirekisteröintien osuus kaikista henkilöautojen ensirekisteröinneistä on Suomessa vielä melko vähäinen, mutta vastaa muiden Euroopan maiden keskitasoa. Tästä poikkeuksena on Norja, jossa joka neljäs uusi henkilöauto toimii vaihtoehtoisilla käyttövoimilla, useimmiten sähköllä. Myös Ruotsissa, Alankomaissa ja Islannissa vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien henkilöautojen osuus ensirekisteröinneistä on Euroopan maiden keskitasoa korkeampi. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien henkilöautojen osuus on kuitenkin Suomessakin selkeässä kasvussa.

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla toimivilla ajoneuvoilla tarkoitetaan sähköllä, vedyllä ja kaasulla (LNG, CNG, CBG) kokonaan tai osittain (ladattavat hybridit) käyviä autoja sekä korkeaseosetanoliautoja (flexfuel). Suomen kansallisessa ohjelmassa koskien liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkkoa esitetään, että kaikki Suomessa myytävät uudet autot olisivat vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntämiseen soveltuvia jo vuonna 2030. Vuoden 2020 välitavoitteena on, että 20 prosenttia uusista henkilöautoista voisi kulkea jollakin vaihtoehtoisella käyttövoimalla ja vuoden 2025 tavoitteena on 50 prosentin osuus eli puolet kaikista uusista henkilöautoista.

Liikennekäytössä olevista henkilöautoista vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla toimivien henkilöautojen osuus Suomessa oli 0,5 prosenttia vuoden 2017 lopussa ja 0,3 prosenttia vuoden  2016 lopussa. Syyskuun lopussa 2018 vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien henkilöautojen osuus Suomessa oli 0,8 prosenttia.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista

Vuonna 2017 vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien henkilöautojen ensirekisteröintimäärä yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevia henkilöautoja ensirekisteröitiin yhteensä 3 489, mikä on 117 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Ensirekisteröidyistä henkilöautoista vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla (sähkö, kaasu, ladattavat hybridit ja flexfuel) toimivien osuus oli 2,9 prosenttia vuonna 2017. Vuonna 2016 vastaava osuus oli noin 1,4 prosenttia ja vuonna 2015 noin 0,85 prosenttia. Tammi-syyskuussa 2018 vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli 5,7 prosenttia.

Vuonna 2017 vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivia henkilöautoja hankittiin henkilöautojen ensirekisteröinteihin suhteutettuna eniten Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa sekä suhteellisesti vähiten Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Kainuussa.

Vuonna 2017 ensirekisteröitiin eniten ladattavia hybridejä, mutta sähköautojen ja kaasukäyttöisten henkilöautojen määrät lisääntyivät myös huomattavasti. Vuonna 2017 sähköautoja ensirekisteröitiin 502 kpl ja kaasukäyttöisiä autoja 433 kpl. Vuonna 2016 vastaavat lukemat olivat sähköautoille 223 kpl ja kaasukäyttöisille autoille 165 kpl. Flexfuel-käyttöisten autojen myynti on puolestaan loppunut käytännössä kokonaan.

Ensirekisteröidyt henkilöautot käyttövoimittain 2017

Sarake 1
Bensiini79034
Diesel36064
Sähkö502
Kaasu433
Flexfuel1
Ladattavat hybridit2553

Ensirekisteröidyt henkilöautot käyttövoimittain tammi-syyskuu 2018

Sarake 1
Bensiini69136
Diesel22982
Sähkö541
Kaasu1118
Flexfuel0
Ladattavat hybridit3953

Suomen kansallisessa ohjelmassa koskien liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkkoa esitetyn tavoitteen saavuttamiseksi vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus uusista henkilöautoista pitäisi saada ripeään kasvuun. Jos ”uran” ajatellaan olevan lineaarinen, se tarkoittaisi laskennallisesti, että vuonna 2017 pitäisi myydä noin 4 400 vaihtoehtoista polttoainetta tai käyttövoimaa hyödyntävää henkilöautoa, vuonna 2018 noin 8 800 kpl ja vuonna 2020 noin 22 000 kpl. Vuonna 2025 uusista henkilöautoista vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntäviä tulisi olla noin 55 000 kpl ja vuonna 2030 noin 110 000 kpl. Arvio on tehty noin 110 000 vuosittaisen henkilöauton ensirekisteröinnin mukaan.

Lisätietoa

Käyttövoimatilastot saatavissa Trafin tilastotietokannassa

Tietoa vaihtoehtoisista käyttövoimista Trafin Ole edelläkävijä -sivustolla

Kartogrammeja Trafin tilastoista

 
 

 

Sivu päivitetty 12.10.2018