Vaihtoehtoiset käyttövoimat
 

Vaihtoehtoiset käyttövoimat

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien henkilöautojen ensirekisteröintien osuus kaikista henkilöautojen ensirekisteröinneistä on Suomessa vielä melko vähäinen, mutta vastaa muiden Euroopan maiden keskitasoa. Tästä poikkeuksena on Norja, jossa joka neljäs uusi henkilöauto toimii vaihtoehtoisilla käyttövoimilla, useimmiten sähköllä. Myös Ruotsissa, Alankomaissa ja Islannissa vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien henkilöautojen osuus ensirekisteröinneistä on Euroopan maiden keskitasoa korkeampi. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien henkilöautojen osuus on kuitenkin Suomessakin selkeässä kasvussa.

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla toimivilla ajoneuvoilla tarkoitetaan sähköllä, vedyllä ja kaasulla (LNG, CNG, CBG) kokonaan tai osittain (ladattavat hybridit) käyviä autoja sekä korkeaseosetanoliautoja (flexfuel). Suomen kansallisessa ohjelmassa koskien liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkkoa esitetään, että kaikki Suomessa myytävät uudet autot olisivat vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntämiseen soveltuvia jo vuonna 2030. Vuoden 2020 välitavoitteena on, että 20 prosenttia uusista henkilöautoista voisi kulkea jollakin vaihtoehtoisella käyttövoimalla ja vuoden 2025 tavoitteena on 50 prosentin osuus eli puolet kaikista uusista henkilöautoista.

Liikennekäytössä olevista henkilöautoista vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla toimivien henkilöautojen osuus Suomessa oli vuoden 2018 lopussa 0,9 prosenttia. Vuoden 2017 lopussa vastaava luku oli 0,5 prosenttia ja vuoden 2016 lopussa 0,3 prosenttia.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista

Vuonna 2018 vaihtoehtoisia käyttövoimia ja polttoaineita (sähkö, kaasu, ladattavat hybridit ja flexfuel) hyödyntäviä henkilöautoja ensirekisteröitiin 6 869 kpl ja niiden osuus kaikista henkilöautojen ensirekisteröinneistä oli noin 5,7 %. Määrä on lähes kaksinkertainen vuoteen 2017 nähden, jolloin vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä oli 2,9 %. Vastaavat osuudet olivat 1,4 % vuonna 2016 ja 0,85 % vuonna 2015. Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus ensirekisteröinneistä on yhä pieni, mutta se on kuitenkin kasvanut viime vuosina. 

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivia henkilöautoja hankittiin henkilöautojen ensirekisteröinteihin suhteutettuna eniten Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Karjalassa sekä suhteellisesti vähiten Etelä-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa.

Vuonna 2018 ensirekisteröitiin eniten ladattavia hybridejä, mutta myös kaasukäyttöisten henkilöautojen määrä lisääntyi huomattavasti. Vuonna 2018 ensirekisteröitiin 776 täyssähköautoa ja 1 161 kaasukäyttöistä autoa. Vuonna 2017 vastaavat lukemat oli 502 täyssähköautoa ja 433 kaasukäyttöistä autoa. Flexfuel-käyttöisten autojen myynti on puolestaan loppunut käytännössä kokonaan.

Ensirekisteröidyt henkilöautot käyttövoimittain 2018

Sarake 1
Bensiini84700
Diesel28935
Sähkö776
Kaasu1161
Flexfuel0
Ladattavat hybridit4932

Ensirekisteröidyt henkilöautot käyttövoimittain 2017

Sarake 1
Bensiini79034
Diesel36064
Sähkö502
Kaasu433
Flexfuel1
Ladattavat hybridit2553

Suomen kansallisessa ohjelmassa koskien liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkkoa esitetyn tavoitteen saavuttamiseksi vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus uusista henkilöautoista pitäisi saada ripeään kasvuun. Jos ”uran” ajatellaan olevan lineaarinen, se tarkoittaisi laskennallisesti, että vuonna 2019 pitäisi myydä noin 14 400 vaihtoehtoista polttoainetta tai käyttövoimaa hyödyntävää henkilöautoa ja vuonna 2020 vastaavasti noin 22 000 henkilöautoa. Vuonna 2025 uusista henkilöautoista vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntäviä tulisi olla noin 55 000 kpl ja vuonna 2030 noin 110 000 kpl. Arvio on tehty noin 110 000 vuosittaisen henkilöauton ensirekisteröinnin mukaan.

Lisätietoa

Käyttövoimatilastot saatavissa Traficomin tilastotietokannassa

Tietoa vaihtoehtoisista käyttövoimista Ole muutosvoima -sivustolla

Kartogrammeja Traficomin tilastoista

 
 

 

Sivu päivitetty 12.02.2019