Ajoneuvomäärät
 

Linja-autojen määrät

Vuoden 2017 lopussa liikennekäytössä oli yhteensä 12 623 linja-autoa, vuoden 2016 lopussa vastaava määrä oli 12 471. Vuosina 2008–2017 linja-autojen määrä on kasvanut keskimäärin noin 160 ajoneuvolla vuosittain. Vuoden 2008 lopussa linja-autoja oli liikennekäytössä 11 177. Ajoneuvorekisteriin oli vuoden 2017 lopussa merkittynä 5 444 linja-autoa, jotka eivät olleet liikennekäytössä.

Linja-autoista 26 prosenttia on rekisteröity Uudellemaalle, 9 prosenttia Pirkanmaalle, 9 prosenttia Päijät-Hämeeseen ja 9 prosenttia Varsinais-Suomeen. Muihin maakuntiin on rekisteröity 1–6 prosenttia linja-autoista.

Linja-autoista oli vuoden 2016 lopussa 33 prosenttia kokonaismassaltaan alle 5 000 kiloa (ajoneuvoluokka M2). Yli 5 000 kilon painoisia (ajoneuvoluokka M3) oli siis 67 prosenttia. Vuonna 2008 M2-luokan linja-autojen osuus oli 28 prosenttia, minkä jälkeen osuus on kasvanut tasaisesti viime vuosiin asti. Pienten linja-autojen määrä on kasvanut vuosina 2008-2016 noin 130 ajoneuvolla vuosittain (3,7 prosenttia). Suurten M3-luokan linja-autojen määrä on pysytellyt likimain samoissa lukemissa vuosina 2008-2016 kasvun ollessa keskimäärin vain 30 ajoneuvoa vuosittain (0,4 prosenttia).

 

 

Sivu päivitetty 03.01.2019