Käytöstä poisto
 

Käytöstä poistetut linja-autot

Ajoneuvorekisteristä poistettiin lopullisesti 120 linja-autoa vuonna 2016 ja 98 linja-autoa vuonna 2017. Poistetuista romutettiin 87 linja-autoa eli noin 73 prosenttia vuonna 2016 ja 46 linja-autoa eli noin 47 % vuonna 2017. Tuhoutuneena poistettiin vastaavasti 30 ja 51 linja-autoa. Muutama ajoneuvo merkitään vuosittain itse puretuksi tai tuhotuksi. Suomen Autokierrätys Oy:n mukaan romutettavista ajoneuvoista huomattava osa kierrätetään osina.

Ajoneuvojen maasta vientejä tilastoidaan vientirekisteriin. Vientirekisteriin ei ole vuosina 2013-2017 kirjattu yhtään linja-autoa.

 

 

Sivu päivitetty 13.09.2018