Melu
 

Melu

Trafin vetämässä Helsinki-Vantaan melunhallinnan yhteistyöryhmässä seurataan vuosittain melutilannetta ja siinä tapahtuvia muutoksia.
Ryhmä julkaisee vuosittain yhteenvedon melutilanteesta. Varsinainen kokonaisvaltaisempi melutavoitteen seuranta tehdään viiden vuoden välein.

Helsinki-Vantaan lentoaseman melunhallinnan seurantaryhmä, vuosittainen yhteenveto 2017.

Helsinki-Vantaan melukartta - melualueet ja arvioita tulevasta asutuksesta

Tutustu kartan tietoihin.Suuntaa antavan karttaikkunan avulla voi tarkastella asuinrakentamisen kaavoitustilannetta ja -suunnitelmia nykyiselle melualueelle ja nk. puskurivyöhykkeelle.

Kartassa olevien uusien kaava-alueiden suunnitelmallinen aikajänne on useita vuosikymmeniä ja niiden toteutumiseen liittyy epävarmuustekijöitä, joten kartta on suuntaa antava. Kartta on Helsinki-Vantaan melunhallinnan yhteistyöryhmän julkaisema.

 

 

 

 

Sivu päivitetty 13.03.2018