Ajoneuvomäärät
 

Ajoneuvomäärät

Mopot

Ajoneuvorekisteriin oli vuoden 2017 lopussa merkitty 332 016 mopoa, joista 134 807 eli 41 prosenttia oli merkitty liikennekäyttöön.

Liikennekäytöstä poistettujen osuus on kasvanut tasaisesti koko tarkastelujaksolla vuodesta 2007 vuoteen 2017. Koska liikennekäytöstä poistettujen määrä ei näytä merkittävästi vaihtelevan vuodenajan mukaan ja koska liikennekäytöstä poistamisen trendi näyttää olevan yleistyvä, ei ole perusteltua käyttää ajoneuvomäärien tarkastelussa mopojen osalta liikennekäytössä olevien tietoja: luvuista päätellen iso osa nykyisin liikennekäytöstä poistetuista on ollut rekisteröitynä liikennekäyttöön aiempina vuosina merkintämuutoksen hankaluuden tai vastaavan syyn vuoksi. Tämä vääristää ajoneuvomäärän muutoksen tarkastelua.

Rekisteröityjen mopojen määrä oli 186 933 vuonna 2007 ja 332 016 vuonna 2017. Mopojen määrä on kasvanut keskimäärin noin 14 500 ajoneuvolla vuosittain, mutta määrän kasvu on vähentynyt selvästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Jakson alkuvuosina kasvu oli yli 20 000 mopoa vuosittain, kun taas viime vuosina kasvu on ollut 6 000–8 000 ajoneuvon luokkaa. Vuonna 2017 rekisteröityjen mopojen määrä kasvoi kuitenkin edellisvuotta enemmän, ollen noin vuoden 2015 tasolla.

Rekisteröidyistä mopoista 20 prosenttia oli vuonna 2016 rekisteröity Uudellemaalle, 9 prosenttia Pohjois-Pohjanmaalle, 9 prosenttia Varsinais-Suomeen ja 8 prosenttia Pirkanmaalle. Muihin maakuntiin on rekisteröity melko tasaisesti 2–5 prosenttia kannasta. Mopojen sijoittumisessa maakunnittain ei ole tapahtunut muutoksia vuosina 2007–2017.

Tarkasteltaessa ajoneuvomäärää suhteessa väestöön on mopoja eniten Etelä-Pohjanmaalla (88,3 mopoa tuhatta asukasta kohti), Pohjanmaalla (88,0) ja Kymenlaaksossa (87,3). Uudellamaalla on selvästi vähiten mopoja suhteessa väestöön, vain 40,6 ajoneuvoa tuhatta asukasta kohti.

Rekisteröityjen mopojen määrän suhteellinen kasvu on koko maassa ollut 78 prosenttia vuosina 2007–2017. Mopojen määrän suhteellinen kasvu on ollut suurinta Keski-Suomessa (90 prosenttia), Kanta-Hämeessä (86 prosenttia) ja Pirkanmaalla (85 prosenttia).

Mopojen määrä maakunnittain suhteessa väestöön 2017

Ajoneuvorekisterissä olevien mopojen määrä maakunnittain suhteessa väestöön (1 000 asukasta kohden). Lähde: Trafin ajoneuvokantatilastot, Tilastokeskuksen väestötilastot.
Uusimaa40,6
Varsinais-Suomi62,4
Satakunta78,6
Kanta-Häme69,8
Pirkanmaa48,8
Päijät-Häme57,6
Kymenlaakso87,3
Etelä-Karjala79,1
Etelä-Savo75,4
Pohjois-Savo70,1
Pohjois-Karjala73,9
Keski-Suomi59,8
Etelä-Pohjanmaa88,3
Pohjanmaa88,0
Keski-Pohjanmaa75,6
Pohjois-Pohjanmaa72,5
Kainuu71,0
Lappi68,8

Moottoripyörät

Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2017 lopussa 267 898 moottoripyörää, joista 157 476 eli 59 prosenttia oli merkitty liikennekäyttöön.

Liikennekäytöstä poistettujen moottoripyörien osuus koko kannasta on noussut voimakkaasti viime vuosina. Vuoden vaihteessa liikennekäytöstä poistettuna oli vuosina 2007-2012 alle 5 prosenttia. Vuoteen 2015 mennessä osuus nousi 11 prosenttiin, vuonna 2016 37 prosenttiin ja vuonna 2017 41 prosenttiin. Liikennekäytöstä poistettujen osuus on myös kesäaikaan huomattavan suuri. Tiedoista voidaan päätellä, että merkittävä osa nykyisin liikennekäytöstä poistetuista moottoripyöristä on ollut aiempina vuosina rekisteröitynä liikennekäyttöön merkintämuutoksen hankaluuden tai vastaavan syyn vuoksi. Tämän vuoksi myös moottoripyörien ajoneuvomäärän muutosten analyysissä tarkastellaan koko rekisteröityjen moottoripyörien kantaa.

Rekisteröityjen moottoripyörien määrä oli 187 076 vuonna 2007 ja 267 898 vuonna 2017. Moottoripyörien määrä on kasvanut keskimäärin noin 8 000 ajoneuvolla vuosittain, mutta määrän kasvu on ollut selvästi vähenemässä. Jakson alkuvuosina kasvu oli reilusti yli 10 000 moottoripyörää vuosittain, kun taas viime vuosina kasvu on ollut 4 000-5 000 ajoneuvon luokkaa.

Rekisteröidyistä moottoripyöristä 25 prosenttia oli vuonna 2017 rekisteröity Uudellemaalle, 10 prosenttia Pirkanmaalle, 9 prosenttia Varsinais-Suomeen ja 7 prosenttia Pohjois-Pohjanmaalle. Muihin maakuntiin oli rekisteröity melko tasaisesti 1–5 prosenttia kannasta. Moottoripyörien sijoittumisessa maakunnittain ei ole tapahtunut muutoksia vuosina 2007-2017.

Tarkasteltaessa ajoneuvomäärää suhteessa väestöön on moottoripyöriä eniten Etelä-Pohjanmaalla (68,1 mopoa tuhatta asukasta kohti), Kanta-Hämeessä (64,3) ja Kymenlaaksossa (59,0). Uudellamaalla on selvästi vähiten moottoripyöriä suhteessa väestöön, vain 39,8 ajoneuvoa tuhatta asukasta kohti.

Rekisteröityjen moottoripyörien määrän suhteellinen kasvu on koko maassa ollut 43 prosenttia vuosina 2007-2017. Moottoripyörien määrän suhteellinen kasvu on ollut suurinta Lapissa (56 prosenttia), Kainuussa (53 prosenttia) ja Pohjois-Savossa (52 prosenttia).

Moottoripyörien määrä maakunnittain suhteessa väestöön 2017

Ajoneuvorekisterissä olevien mopojen määrä maakunnittain suhteessa väestöön (1 000 asukasta kohden). Lähde: Trafin ajoneuvokantatilastot, Tilastokeskuksen väestötilastot.
Uusimaa39,8
Varsinais-Suomi49,0
Satakunta54,6
Kanta-Häme64,3
Pirkanmaa51,7
Päijät-Häme48,7
Kymenlaakso59,0
Etelä-Karjala55,3
Etelä-Savo53,7
Pohjois-Savo50,6
Pohjois-Karjala50,5
Keski-Suomi52,6
Etelä-Pohjanmaa68,1
Pohjanmaa51,4
Keski-Pohjanmaa48,7
Pohjois-Pohjanmaa48,3
Kainuu48,3
Lappi46,8

Mopoautot

Vuoden 2017 lopussa liikennekäytössä oli yhteensä 8 009 mopoautoa. Vuosina 2007-2017 mopoautojen määrä on kasvanut keskimäärin 650 ajoneuvolla vuosittain. Vuonna 2007 liikennekäytössä oli 1 508 mopoautoa.

Huippuvuosina 2010-2012 mopoautokanta kasvoi 1 200-1 400 ajoneuvolla vuosittain. Mopoautojen määrä kääntyi vuonna 2015 hienoiseen laskuun, mutta vuonna 2017 uudestaan hienoiseen kasvuun.

Liikennekäytössä olevista mopoautoista 19 prosenttia on rekisteröity Pirkanmaalle, 18 prosenttia Uudellemaalle, 15 prosenttia Varsinais-Suomeen ja 13 prosenttia Satakuntaan. Kainuuseen on rekisteröity vain 14 mopoautoa (0,2 prosenttia), Keski-Pohjanmaalle 33 (0,4 prosenttia), Etelä-Karjalaan 48 (0,6 prosenttia) ja Kymenlaaksoon 73 (0,9 prosenttia). Vuodesta 2007 vuoteen 2017 Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen osuudet ovat nousseet muutaman prosenttiyksikön, kun taas Satakunnan osuus on hieman laskenut. Mopoautojen omistus painottuu selvästi Länsi-Suomen alueelle.

Tarkasteltaessa ajoneuvomäärää suhteessa väestöön on mopoautoja eniten Satakunnassa (4,6 mopoautoa tuhatta asukasta kohti), Etelä-Pohjanmaalla (3,7) ja Pirkanmaalla (3,0). 

Mopoautojen määrän suhteellinen kasvu on koko maassa ollut 431 prosenttia vuosina 2007–2017. Mopoautokannan suhteellinen kasvu on ollut suurinta Kanta-Hämeessä (882 prosenttia), Etelä-Pohjanmaalla (624 prosenttia), Varsinais-Suomessa (612 prosenttia) ja Pohjois-Karjalassa (610 prosenttia).

Mopoautojen määrä maakunnittain suhteessa väestöön 2017

Liikennekäytössä olevien mopoautojen määrä maakunnittain suhteessa väestöön (1 000 asukasta kohden). Lähde: Trafin ajoneuvokantatilastot, Tilastokeskuksen väestötilastot.
Uusimaa0,86
Varsinais-Suomi2,52
Satakunta4,56
Kanta-Häme2,50
Pirkanmaa3,01
Päijät-Häme1,55
Kymenlaakso0,42
Etelä-Karjala0,37
Etelä-Savo0,73
Pohjois-Savo0,72
Pohjois-Karjala1,26
Keski-Suomi0,75
Etelä-Pohjanmaa3,72
Pohjanmaa1,03
Keski-Pohjanmaa0,48
Pohjois-Pohjanmaa0,53
Kainuu0,19
Lappi0,60
 

 

Sivu päivitetty 16.01.2019