Ajoneuvomäärät
 

Ajoneuvomäärät

Mopot

Traficomin liikenneasioiden rekisteriin oli vuoden 2018 lopussa merkitty 337 671 mopoa, joista 125 381 eli 37 prosenttia oli merkitty liikennekäyttöön.

Liikennekäytöstä poistettujen osuus on kasvanut tasaisesti koko tarkastelujaksolla vuodesta 2007 vuoteen 2018. Koska liikennekäytöstä poistettujen määrä ei näytä merkittävästi vaihtelevan vuodenajan mukaan ja koska liikennekäytöstä poistamisen trendi näyttää olevan yleistyvä, ei ole perusteltua käyttää ajoneuvomäärien tarkastelussa mopojen osalta liikennekäytössä olevien tietoja: luvuista päätellen iso osa nykyisin liikennekäytöstä poistetuista on ollut rekisteröitynä liikennekäyttöön aiempina vuosina merkintämuutoksen hankaluuden tai vastaavan syyn vuoksi. Tämä vääristää ajoneuvomäärän muutoksen tarkastelua.

Rekisteröityjen mopojen määrä oli 186 933 vuoden 2007 lopussa ja 337 671 vuoden 2018 lopussa. Mopojen määrä on kasvanut keskimäärin noin 13 700 ajoneuvolla vuosittain, mutta määrän kasvu on vähentynyt selvästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Jakson alkuvuosina kasvu oli yli 20 000 mopoa vuosittain, kun taas viime vuosina kasvu on ollut 6 000–8 000 ajoneuvon luokkaa.

Rekisteröidyistä mopoista 20 prosenttia oli vuoden 2018 lopussa rekisteröity Uudellemaalle, 9 prosenttia Pohjois-Pohjanmaalle, 9 prosenttia Varsinais-Suomeen ja 8 prosenttia Pirkanmaalle. Muihin maakuntiin on rekisteröity melko tasaisesti 2–5 prosenttia kannasta. Mopojen sijoittumisessa maakunnittain ei ole juurikaan tapahtunut muutoksia vuosina 2007–2018.

Tarkasteltaessa ajoneuvomäärää suhteessa väestöön on mopoja eniten Etelä-Pohjanmaalla (90,9 mopoa tuhatta asukasta kohti), Kymenlaaksossa (89,5) ja Pohjanmaalla (89,3). Uudellamaalla on selvästi vähiten mopoja suhteessa väestöön, vain 40,9 ajoneuvoa tuhatta asukasta kohti.

Rekisteröityjen mopojen määrän suhteellinen kasvu on koko maassa ollut 81 prosenttia vuosina 2007–2018. Mopojen määrän suhteellinen kasvu on ollut suurinta Keski-Suomessa (93 prosenttia) ja Pirkanmaalla (89 prosenttia).

Mopojen määrä maakunnittain suhteessa väestöön 2018

Traficomin liikenneasioiden rekisterissä olevien mopojen määrä maakunnittain suhteessa väestöön (1 000 asukasta kohden) 31.12.2018. Lähde: Traficomin ajoneuvokannan tilastot, Tilastokeskuksen väestötilastot.
Uusimaa40,9
Varsinais-Suomi63,2
Satakunta81,2
Kanta-Häme71,1
Pirkanmaa49,6
Päijät-Häme59,1
Kymenlaakso89,5
Etelä-Karjala80,6
Etelä-Savo77,3
Pohjois-Savo71,4
Pohjois-Karjala75,6
Keski-Suomi60,9
Etelä-Pohjanmaa90,9
Pohjanmaa89,3
Keski-Pohjanmaa76,8
Pohjois-Pohjanmaa73,9
Kainuu73,3
Lappi69,9

Moottoripyörät

Traficomin liikenneasioiden rekisterissä oli vuoden 2018 lopussa 272 168 moottoripyörää, joista 153 647 eli 56 prosenttia oli merkitty liikennekäyttöön.

Liikennekäytöstä poistettujen moottoripyörien osuus koko kannasta on noussut voimakkaasti viime vuosina. Vuoden vaihteessa liikennekäytöstä poistettuna oli vuosina 2007-2012 alle 5 prosenttia. Vuoteen 2015 mennessä osuus nousi 11 prosenttiin, vuonna 2016 37 prosenttiin ja vuonna 2018 44 prosenttiin. Liikennekäytöstä poistettujen osuus on myös kesäaikaan huomattavan suuri. Tiedoista voidaan päätellä, että merkittävä osa nykyisin liikennekäytöstä poistetuista moottoripyöristä on ollut aiempina vuosina rekisteröitynä liikennekäyttöön merkintämuutoksen hankaluuden tai vastaavan syyn vuoksi. Tämän vuoksi myös moottoripyörien ajoneuvomäärän muutosten analyysissä tarkastellaan koko rekisteröityjen moottoripyörien kantaa.

Rekisteröityjen moottoripyörien määrä oli 187 076 vuonna 2007 ja 272 168 vuonna 2018. Moottoripyörien määrä on kasvanut keskimäärin noin 7 700 ajoneuvolla vuosittain, mutta määrän kasvu on ollut selvästi vähenemässä. Jakson alkuvuosina kasvu oli reilusti yli 10 000 moottoripyörää vuosittain, kun taas viime vuosina kasvu on ollut 4 000-5 000 ajoneuvon luokkaa.

Rekisteröidyistä moottoripyöristä 25 prosenttia oli vuonna 2018 rekisteröity Uudellemaalle, 10 prosenttia Pirkanmaalle, 9 prosenttia Varsinais-Suomeen ja 7 prosenttia Pohjois-Pohjanmaalle. Muihin maakuntiin oli rekisteröity melko tasaisesti 1–5 prosenttia kannasta. Moottoripyörien sijoittumisessa maakunnittain ei ole tapahtunut muutoksia vuosina 2007-2018.

Tarkasteltaessa ajoneuvomäärää suhteessa väestöön on moottoripyöriä eniten Etelä-Pohjanmaalla (69,1 mopoa tuhatta asukasta kohti) ja Kanta-Hämeessä (66,5) ja Kymenlaaksossa (60,0). Uudellamaalla on selvästi vähiten moottoripyöriä suhteessa väestöön, vain 40,2 ajoneuvoa tuhatta asukasta kohti.

Rekisteröityjen moottoripyörien määrän suhteellinen kasvu on koko maassa ollut 45 prosenttia vuosina 2007-2018. Moottoripyörien määrän suhteellinen kasvu on ollut suurinta Kainuussa (58 prosenttia) ja Lapissa (57 prosenttia).

Moottoripyörien määrä maakunnittain suhteessa väestöön 2018

Traficomin liikenneasioiden rekisterissä olevien moottoripyörien määrä maakunnittain suhteessa väestöön (1 000 asukasta kohden) 31.12.2018. Lähde: Traficomin ajoneuvokannan tilastot, Tilastokeskuksen väestötilastot.
Uusimaa40,2
Varsinais-Suomi50,1
Satakunta55,3
Kanta-Häme66,5
Pirkanmaa52,3
Päijät-Häme50,0
Kymenlaakso60,0
Etelä-Karjala56,8
Etelä-Savo55,4
Pohjois-Savo51,5
Pohjois-Karjala51,1
Keski-Suomi53,1
Etelä-Pohjanmaa69,1
Pohjanmaa52,3
Keski-Pohjanmaa49,8
Pohjois-Pohjanmaa48,7
Kainuu50,5
Lappi47,5

Mopoautot

Vuoden 2018 lopussa liikennekäytössä oli yhteensä 7 097 mopoautoa. Vuosina 2007-2018 mopoautojen määrä on kasvanut keskimäärin noin 500 ajoneuvolla vuosittain. Vuonna 2007 liikennekäytössä oli 1 508 mopoautoa.

Huippuvuosina 2010-2012 mopoautokanta kasvoi 1 200-1 400 ajoneuvolla vuosittain. Mopoautojen määrä on pienentynyt vuodesta 2015 alkaen lukuunottamatta vuotta 2017. Vuoden 2018 lopussa mopoautoja oli rekisterissä yli 900 ajoneuvoa vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa.

Liikennekäytössä olevista mopoautoista 20 prosenttia on rekisteröity Pirkanmaalle, 17 prosenttia Uudellemaalle, 15 prosenttia Varsinais-Suomeen ja 13 prosenttia Satakuntaan. Kainuuseen on rekisteröity vain 12 mopoautoa (0,2 prosenttia), Keski-Pohjanmaalle 31 mopoautoa (0,4 prosenttia) ja Etelä-Karjalaan 40 mopoautoa (0,6 prosenttia). Vuodesta 2007 vuoteen 2018 Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen osuudet ovat nousseet muutaman prosenttiyksikön, kun taas Satakunnan osuus on hieman laskenut. Mopoautojen omistus painottuu selvästi Länsi-Suomen alueelle.

Tarkasteltaessa ajoneuvomäärää suhteessa väestöön on mopoautoja eniten Satakunnassa (4,2 mopoautoa tuhatta asukasta kohti), Etelä-Pohjanmaalla (3,5) ja Pirkanmaalla (2,7). 

Mopoautojen määrän suhteellinen kasvu on koko maassa ollut 371 prosenttia vuosina 2007–2018. Mopoautokannan suhteellinen kasvu on ollut suurinta Kanta-Hämeessä (709 prosenttia), Etelä-Pohjanmaalla (582 prosenttia) ja Varsinais-Suomessa (525 prosenttia).

Mopoautojen määrä maakunnittain suhteessa väestöön 2018

Liikennekäytössä olevien mopoautojen määrä maakunnittain suhteessa väestöön (1 000 asukasta kohden) 31.12.2018. Lähde: Traficomin ajoneuvokannan tilastot, Tilastokeskuksen väestötilastot.
Uusimaa0,7
Varsinais-Suomi2,2
Satakunta4,2
Kanta-Häme2,1
Pirkanmaa2,7
Päijät-Häme1,2
Kymenlaakso0,5
Etelä-Karjala0,3
Etelä-Savo0,7
Pohjois-Savo0,6
Pohjois-Karjala1,1
Keski-Suomi0,6
Etelä-Pohjanmaa3,5
Pohjanmaa1,1
Keski-Pohjanmaa0,5
Pohjois-Pohjanmaa0,5
Kainuu0,2
Lappi0,5
 

 

Sivu päivitetty 12.08.2019