Päästöt ja kulutus
 

Päästöt ja kulutus

Mopot

Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä (LIPASTO) tieliikenteen päästölaskentajärjestelmä LIISAn mukaan mopojen vuosisuorite on 261 miljoonaa kilometriä eli 0,5 prosenttia tieliikenteen kokonaissuoritteesta. Alla olevassa taulukossa on esitetty mopojen laskennalliset vuotuiset kokonaispäästöt päästölajeittain sekä vuosipäästöjen perusteella lasketut keskimääräiset päästökertoimet LIPASTOn mukaan vuonna 2016. Päästötiedot perustuvat vain vuoden 2016 tietoihin.

Päästölaji Vuosipäästö Osuus tieliikenteen päästöistä (%) Keskipäästö (g/km)
hiilimonoksidi CO 1 145 2,1 4,4
hiilivedyt HC 870 13,0 3,3
typen oksidit NOx 41 0,1 0,16
hiukkaset PM 12 1,2 0,046
hiilidioksidi-ekv CO2e 17 725 0,2 68
kulutus 5 573 0,1 2,8 (l/100 km)

Moottoripyörät

LIPASTOn tieliikenteen päästölaskentajärjestelmä LIISAn mukaan moottoripyörien vuosisuorite on 1 073 miljoonaa kilometriä eli 2,0 prosenttia tieliikenteen kokonaissuoritteesta. Alla olevassa taulukossa on esitetty moottoripyörien laskennalliset vuotuiset kokonaispäästöt päästölajeittain sekä vuosipäästöjen perusteella lasketut keskimääräiset päästökertoimet LIPASTOn mukaan vuonna 2016. Päästötiedot perustuvat vain vuoden 2016 tietoihin.

Päästölaji Vuosipäästö Osuus tieliikenteen päästöistä (%) Keskipäästö (g/km)
hiilimonoksidi CO 7 661 14,4 7,1
hiilivedyt HC 1 080 16,1 1,0
typen oksidit NOx 200 0,6 0,19
hiukkaset PM 33 3,2 0,031
hiilidioksidi-ekv CO2e 120 817 1,0 113
kulutus 39 511 1,0 4,9 (l/100 km)

Mopoautot

LIPASTOn tieliikenteen päästölaskentajärjestelmä LIISAn mukaan mopoautojen vuosisuorite on noin 80 miljoonaa kilometriä eli 0,2 prosenttia tieliikenteen kokonaissuoritteesta. Arvio on samaa suuruusluokkaa kuin on arvioitu mm. henkilöliikennetutki-muksen ja mopoautojen käyttöä koskevien tutkimusten perusteella. Voidaan siis olettaa, että arvio on vähintäänkin oikeilla kymmenlukemilla.

Alla olevassa taulukossa on esitetty mopoautojen laskennalliset vuotuiset kokonaispäästöt päästölajeittain sekä vuosipäästöjen perusteella lasketut keskimääräiset päästökertoimet LIPASTOn mukaan vuonna 2016. Päästötiedot perustuvat vain vuoden 2016 tietoihin.

Päästölaji Vuosipäästö Osuus tieliikenteen päästöistä (%) Keskipäästö (g/km)
hiilimonoksidi CO 159 0,3 2,0
hiilivedyt HC 80 1,2 1,0
typen oksidit NOx 52 0,2 0,65
hiukkaset PM 8 0,8 0,10
hiilidioksidi-ekv CO2e 10 499 0,1 131
kulutus 3 500 0,1 5,8 (l/100 km)
 

 

Sivu päivitetty 18.09.2018