Ajoneuvomäärät
 

Paketti- ja kuorma-autojen määrät

Pakettiautot

Pakettiautoja oli liikennekäytössä vuoden 2017 lopussa yhteensä 319 460 ajoneuvoa. Vuosina 2008-2017 pakettiautojen määrä on kasvanut keskimäärin lähes 3 800 ajoneuvolla vuosittain. Vuoden 2008 lopussa pakettiautoja oli liikennekäytössä 285 471. Ajoneuvorekisteriin oli vuoden 2017 lopussa merkittynä 128 574 pakettiautoa, jotka eivät olleet liikennekäytössä. Liikennekäytössä olevista pakettiautoista 24 prosenttia on rekisteröity Uudellemaalle, 9 prosenttia Varsinais-Suomeen, 9 prosenttia Pirkanmaalle ja 8 prosenttia Pohjois-Pohjanmaalle. Muihin maakuntiin on rekisteröity 2–5 prosenttia pakettiautoista.

Pakettiautoista oli vuoden 2016 lopussa 33 prosenttia kokonaismassaltaan alle 2 600 kiloa ja 67 prosenttia yli 2 600 kiloa. Vuonna 2008 alle 2 600 kilon painoisten osuus oli 39 prosenttia eli pienempien pakettiautojen osuus on laskenut vähitellen. Pienempien pakettiautojen määrä on laskenut vuosittain noin 1 300 ajoneuvolla eli 1,2 prosenttia vuodessa. Yli 2 600 kiloa painavien pakettiautojen määrä puolestaan on kasvanut vuosittain noin 4 500 ajoneuvolla eli 2,4 prosentin vuosivauhtia.

Kuorma-autot

Kuorma-autoja oli liikennekäytössä vuoden 2017 lopussa yhteensä 95 948. Vuosina 2008-2017 kuorma-autojen määrä on kasvanut keskimäärin 300 ajoneuvolla vuosittain kuitenkin niin, että vuosina 2009, 2012, 2014 ja 2016 kuorma-autojen määrä laski. Vuonna 2014 liikennekäytöstä poistui jopa 1 500 kuorma-autoa. Vuoden 2008 lopussa kuorma-autoja oli liikennekäytössä 93 004. Ajoneuvorekisteriin oli vuoden 2017 lopussa merkittynä 54 749 kuorma-autoa, jotka eivät olleet liikennekäytössä. Liikennekäytössä olevista kuorma-autoista 23 prosenttia on rekisteröity Uudellemaalle, 9 prosenttia Varsinais-Suomeen, 9 prosenttia Pirkanmaalle ja 7 prosenttia Pohjois-Pohjanmaalle. Muihin maakuntiin on rekisteröity 1–6 prosenttia kuorma-autoista.

Vuoden 2016 lopussa kuorma-autoista 47 prosenttia oli kokonaismassaltaan 3 500–12 000 kiloa (ajoneuvoluokka N2). Yli 12 000 kilon painoisia (ajoneuvoluokka N3) oli siis 53 prosenttia. Yli 24 000 kilon kokonaismassan kuorma-autoja on 38 prosenttia. Vuonna 2008 N2-luokan kuorma-autojen osuus oli 49 prosenttia ja yli 24-tonnisten kuorma-autojen osuus 35 prosenttia. Pienten kuorma-autojen osuus on siis vähittäin laskemassa, kun taas suurten kuorma-autojen osuus kasvaa. Vuodesta 2008 vuoteen 2016 pienten kuorma-autojen määrä on laskenut keskimäärin 100 ajoneuvolla vuodessa (0,2 prosenttia). Vähenemä kuitenkin painottuu viimeisiin viiteen vuoteen, jolloin määrä on vähentynyt reilulla 500 ajoneuvolla vuosittain. Vastaavasti yli 12-tonnisten määrä on koko jaksolla kasvanut vuosittain noin 300 ajoneuvolla (0,7 prosenttia) ja yli 24-tonnisten määrä noin 500 ajoneuvolla (1,6 prosenttia).

Perävaunut

Perävaunuja, joiden kokonaismassa on yli 3 500 kiloa mutta alle 10 000 kiloa (O3), oli vuoden 2016 lopussa kaikkiaan 491. Määrä on kasvanut 42 prosenttia vuodesta 2008, jolloin niitä oli 346.
Perävaunuja, joiden kokonaismassa on yli 10 000 kiloa (O4), oli vuoden 2016 lopussa kaikkiaan 49 685. Määrä on kasvanut 13 prosenttia vuodesta 2008, jolloin niitä oli 43 943. Suurten perävaunujen määrä kasvaa vuosittain noin 700 perävaunulla.

 

 

Sivu päivitetty 03.01.2019