Käyttövoimat
 

Paketti- ja kuorma-autojen käyttövoimat

Liikennekäytössä olevista pakettiautoista 96,5 prosenttia oli vuoden 2017 lopussa dieselkäyttöisiä. Dieselkäyttöisten osuus on kasvanut vuoden 2011 lopusta, jolloin se oli 94,8 prosenttia. Samalla bensakäyttöisten osuus on laskenut vuoden 2011 5,2 prosentista 3,3 prosenttiin vuonna 2017. Vuoden 2017 lopussa pakettiautoista 210 (0,07 prosenttia) oli sähkökäyttöisiä ja 203 bensiini/maakaasukäyttöisiä. Sähkökäyttöisiä oli vuonna 2011 yhteensä 75 ja bensiini/maakaasukäyttöisiä 49 pakettiautoa. Maakaasukäyttöisten pakettiautojen määrä on kasvanut 28 ajoneuvosta vuonna 2011 kaikkiaan 152 ajoneuvoon vuonna 2017.

Liikennekäytössä olevat pakettiautot käyttövoimittain 2017

Liikennekäytössä olevien pakettiautojen määrät ja prosenttiosuudet käyttövoimittain vuonna 2017.
Sarake 1Sarake 2
Bensiini105930
Diesel3082560
Maakaasu152
Bensiini/maakaasu203
Sähkö210
Muu/tuntematon46

Liikennekäytössä olevista kuorma-autoista 98,1 prosenttia oli vuoden 2017 lopussa dieselkäyttöisiä ja 1,5 prosenttia bensiinikäyttöisiä. Lopuista kuorma-autoista yksi oli sähkökäyttöinen, 76 bensiini/etanolikäyttöisiä (0,08 prosenttia), 75 bensiini/maakaasukäyttöisiä, 17 maakaasukäyttöisiä ja 11 bensiini/puukäyttöisiä. Dieselkäyttöisten kuorma-autojen osuus on laskenut viime vuosina vähitellen. Vuoden 2011 lopussa niiden osuus oli 98,7 prosenttia ja bensiinikäyttöisten 1,2 prosenttia. Bensiini/maakaasukäyttöisiä kuorma-autoja oli vuonna 2011 yhteensä 39 ja bensiini/etanolikäyttöisiä kolme. Maakaasukäyttöisiä oli tuolloin 19 ja bensiini/puukäyttöisten osuus on pysynyt samana.

Liikennekäytössä olevat kuorma-autot käyttövoimittain 2017

Liikennekäytössä olevien kuorma-autojen määrät ja prosenttiosuudet käyttövoimittain vuonna 2017.
Sarake 1Sarake 2
Bensiini14850
Diesel941680
Maakaasu17
Bensiini/maakaasu75
Bensiini/etanoli76
Bensiini/puu11
Sähkö1
Muu/tuntematon115

Lisätietoa

Traficomin ajoneuvokantatilastot

 
 

 

Sivu päivitetty 16.01.2019