Päästöt ja kulutus
 

Paketti- ja kuorma-autojen päästöt ja kulutus

Pakettiautoliikenteen vuosisuorite oli Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmän (LIPASTO) tietojen mukaan vuonna 2016 noin 5 369 miljoonaa kilometriä ja vuosina 2012-2016 keskimäärin 5 283 miljoonaa kilometriä vuosittain (10,1 prosenttia tieliikenteen kokonaissuoritteesta). Alla olevassa taulukossa on esitetty pakettiautojen laskennalliset vuotuiset kokonaispäästöt päästölajeittain sekä vuosipäästöjen perusteella lasketut keskimääräiset päästökertoimet LIPASTOn mukaan vuosina 2012-2016.

Päästölaji Vuosipäästö (t/a) Osuus tieliikenteen päästöistä (%) Keskipäästö (g/km)
hiilimonoksidi CO 4 188 6,4 0,79
hiilivedyt HC 722 8,3 0,14
typen oksidit NOx 5 180 13,6 0,98
hiukkaset PM 413 33,6 0,078
hiilidioksidi-ekv CO2e 990 922 9,0 188
kulutus 347 788 9,1 8,8 (l/100 km)

Kuorma-autoliikenteen vuosisuorite oli LIPASTOn tietojen mukaan vuonna 2016 noin 4 201 miljoonaa kilometriä ja vuosina 2012–2016 keskimäärin 4 041 miljoonaa kilometriä vuosittain (7,7 % tieliikenteen kokonaissuoritteesta). Alla olevassa taulukossa on esitetty kuorma-autoliikenteen laskennalliset vuotuiset kokonaispäästöt päästölajeittain sekä vuosipäästöjen perusteella lasketut keskimääräiset päästökertoimet LIPASTOn mukaan vuosina 2012-2016.

Päästölaji Vuosipäästö (t/a) Osuus tieliikenteen päästöistä (%) Keskipäästö (g/km)
hiilimonoksidi CO 5 385 8,2 1,33
hiilivedyt HC 556 6,4 0,14
typen oksidit NOx 17 291 45,4 4,28
hiukkaset PM 341 27,7 0,084
hiilidioksidi-ekv CO2e 3 227 736 29,4 799
kulutus 1 132 475 29,6 37,4 (l/100 km)

Kuorma-autoliikenteen päästöt ja kulutus vaihtelevat erittäin paljon kuorma-auton oman massan ja kuorman mukaan. Alla olevassa taulukossa on esitetty pienen jakelukuorma-auton (6 tonnia) ja täysperävaunuyhdistelmän (60 tonnia) ominaispäästökertoimet päästölajeittain maantie- ja katuajossa täydellä kuormalla LIPASTOn mukaan

Päästölaji Jakelukuorma-auto (6 t) Täysperävaunuyhdistelmä (60 t)
maantie katu maantie katu
hiilimonoksidi CO 0,15 0,29 0,52 2,7
hiilivedyt HC 0,032 0,091 0,1 0,36
typen oksidit NOx 1,3 1,2 6,5 14,0
hiukkaset PM 0,031 0,035 0,062 0,18
hiilidioksidi-ekv CO2e 314 385 1205 2199
kulutus 13,1 16,1 51,1 93,5
 

 

Sivu päivitetty 18.09.2018